Szukaj
Infolinia 221001234
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu.

Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy ekogroszek24.pl (dalej: Sklep) prowadzony jest przez firmę „EUROHIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-699), ul Kłobucka 23D lok. 118, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000646581, NIP: 9512422507, REGON: 365847535 o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł zwany dalej Operatorem .

2. Sklep oferuje do sprzedaży wyłącznie produkty fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Ceny towarów oraz kosztów wysyłki widniejące w sklepie są cenami końcowymi (brutto) i wyrażone są w Złotych Polskich (PLN).

Zamówienia:

4. Podstawowym sposobem złożenia zamówienia jest zakup na stronie www sklepu. Alternatywną formą zamówienia jest także zamówienie telefoniczne, złożone poprzez infolinię sklepu.

5. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Kupujący powinien podać komplet niezbędnych danych kontaktowych oraz adres dostarczenia przesyłki.

6. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu przed zrealizowaniem zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na koncie bankowym operatora, potwierdzenia płatności kartą lub dokonania szybkiego przelewu za pomocą operatora systemu zewnętrznego lub, w przypadku zamówienia za pobraniem, od potwierdzenia stanu magazynowego oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.

8. Dokładamy wszelkich starań aby przesyłki były nadawane na bieżąco. Standardowo wysyłane są one do 24h co w przypadku przesyłek kurierskich oznacza realizację zamówienia maksymalnie do 48h (24h na wysyłkę + 24h na dostarczenie przez kuriera) jeżeli tylko zamówienie zostało złożone przed godziną 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 traktowane są jako zamówienia “jutrzejsze”.

9. W przypadku zamówienia większej ilości produktów, w tym produktów oznaczonych na stronie jako dostępne w ciągu najbliższych godzin lub dni, nadanie przesyłki może się opóźnić, adekwatnie do informacji na stronie i statusu produktu.

10. W przypadku użytkowników zarejestrowanych przesyłki wysyłane są na adres podany przy założeniu konta. W przypadku użytkowników dokonujących jednocześnie zakupu i rejestracji adres wysyłki definiuje Klient składając zamówienie.

11. Koszty przesyłki obliczane są na podstawie wagi, gabarytów oraz ilości zamówionych produktów. Dla poszczególnych działów asortymentowych określone są dodatkowo progi kwotowe, powyżej których obowiązuje promocyjna darmowa wysyłka. Szczegóły dotyczące progów kwotowych znajdują się w odpowiedniej tabeli.

12. Kliknięcie przycisku “zamawiam” w koszyku nie stanowi ani oferty ani transakcji w myśl prawa cywilnego. Transakcja następuje w momencie potwierdzenia przez pracownika sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Reklamacje i zwroty:

13. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) o ochronie praw konsumentów Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Do zwracanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu wraz z formularzem o odstąpieniu od umowy kupna. Zwrot kwoty za towar następuje do 14 dni od daty otrzymania kompletnej przesyłki.

14. Prosimy o nieodsyłanie zwrotów za pobraniem.

15. W przypadku towaru wadliwego, uszkodzonego bądź niezgodności zawartości otrzymanej przesyłki z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

16. W przypadku uszkodzeń i braków w zamówieniu wysłanym przesyłką kurierską prosimy o dołączanie do reklamacji protokołu szkody sporządzonego w obecności kuriera przy odbiorze paczki. Prosimy sprawdzanie w obecności kuriera zgodności zawartości paczki z zamówieniem oraz stwierdzenie braku uszkodzeń wynikłych w transporcie. Obowiązkiem pracownika firmy kurierskiej jest umożliwienie tej czynności Klientowi.

17. W przypadku reklamowania towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu wraz z formularzem o odstąpieniu od umowy kupna.

18. W przypadku uznania reklamacji w pierwszej kolejności staramy się wysłać brakujący, lub w przypadku wad albo uszkodzeń, pełnowartościowy towar. O ile jest to niemożliwe – zwracamy na zdefiniowany przez Klienta rachunek bankowy kwotę odpowiednią do wartości reklamowanego towaru.

19. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni przysługujące przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Informacja o stronie ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

Informacja o procedurze reklamacyjnej.

xxx

Informacja o możliwych formach płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Informacja o gwarancji.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta na okres 24 miesięcy.

Niepodjęcie przesyłki:

20. W przypadku niemożności odbioru przesyłki Klient powinien poinformować Sklep – za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

21. W przypadku nieodebranych przesyłek lub przesyłek, w których przypadku odbiorca odmówił ich przyjęcia sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przyszłości, ograniczenia form płatności do zapłaty z góry i/lub naliczenia dodatkowych kosztów wysyłki w przypadku ponownej wysyłki do Klienta.

Zastrzeżenia:

22. Produkty zamieszczone na zdjęciach przedstawione są w formie ilustracji poglądowych i mogą nieznacznie różnić się wizualnie w rzeczywistości. Wynika to między innymi z różnej kalibracji monitorów komputerowych, kątów padania światła na ekran monitora i tym podobnych przyczyn obiektywnych.

23. Produkty mogą różnić się także opakowaniem, np. w przypadku zmiany serii przez producenta. Zmiana wzoru opakowania zewnętrznego produktu nie stanowi podstawy do reklamacji, jeżeli nie zachodzą ku temu inne bezpośrednie przesłanki (np. wada produktu). Sklep nie ma obowiązku informować Klienta o wszystkich zmianach we wzornictwie opakowań zewnętrznych poszczególnych producentów.

24. Wszystkie użyte w serwisie znaki towarowe, logotypy, nazwy oraz inne podlegające ochronie stanowią wyłączną własność ich producentów/posiadaczy i w sklepie zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej. W celu zwiększenia przejrzystości poniższego tekstu pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni. Dlatego w dalszej części tej informacji „Ty” – oznaczać będzie Ciebie, naszego Klienta, czyli osobę fizyczną, której dane osobowe przetwarzamy w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji.

I. Administrator danych osobowych

My, czyli Spółka – „EUROHIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-699), ul Kłobucka 23D lok. 118, , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000646581, NIP: 9512422507 – jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 1) w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami przez Ciebie umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), 2) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w szczególności związanych z rękojmią i gwarancją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora), 3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 1) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 2) podwykonawcom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w szczególności hostingodawcom, firmom księgowym, kancelariom prawnym, 3) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą, 4) podmiotom powiązanym z nami kapitałowo tj. spółce TELEHIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, KRS: 0000389800, NIP: 6282252016, REGON: 121562939 oraz spółce TELEHIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-699) ul. Kłobucka 23D lok. 118, KRS 0000221976, NIP: 6282088396, Regon: 356897610. 5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1).

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w szczególności do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej przez nas z Tobą umowy, a gdy przepisy prawa (np. rachunkowe) będą obligować nas do przetwarzania Twoich danych osobowych przez dłuższy czas – także przez okres wynikający z tych przepisów.

VI. Twoje prawa

Przysługuje Ci: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (pierwsza kopia jest darmowa, za kolejne możemy naliczyć opłatę w uzasadnionej wysokości); 2) prawo do poprawienia i uzupełnienia swoich danych, jeśli są błędne, niekompletne lub nieaktualne; 3) prawo żądania usunięcia swoich danych; 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych; 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych; 6) prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora; 7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe Pani niezgodnie z przepisami prawa.

W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisząc na adres: EUROHIT Sp. z o.o., Oddział w Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż, bądź na adres elektroniczny: rodo@eurohit.com.pl, dołączając na kopercie lub w temacie e-maila dopisek „Dane osobowe”.

Pamiętaj, że przed realizacja Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z nami umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie usługi.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl